Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Παρουσίαση βιβλίου

Ο Πρόεδρος και η Έφορος Βιβλιοθήκης του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας επιμελήθηκαν από φιλολογική άποψη το εν λόγω βιβλίο.